Tuesday, July 30, 2019

Paano Gawin Ang Bangsilog


Bangsilog is another Filipino combo meal composed of Bangus ( milkfish)  Sinangag(Fried Rice) and Itlog ( Egg).
This is easy to prepare just clean the milkfish, add salt, lime or calamansi juice then fry until golden brown.
Fry the egg, then set aside.
For the fried rice, just saute the garlic then add a cup of rice and stir properly until done.

Arrange the fried milkfish, fried egg and fried rice in a platter and serve with a smile :-).
Bangus = BANG
Sinangag= SI
Itlog=LOG --------->BANGSILOG

Kung may balak kang magtinda ng mga SILOG (tapsilog, longsilog, etc) isama mo na ito sa menu mo o ihain mo sa pamilya mo para masaya :-).

No comments:

Post a Comment

Search This Blog